Fra familieforetak til markedsledere med mer enn 50 års erfaringen innen dekkbransjen.

Colmec begynte reisen sin med en eneste regummieringsfabrikk i Sverige. I løpet av de siste 50 årene har de lykkes med å ekspandere til hele Norden og bli en ledende aktør i dekkbransjen.

Bernt Eckerström

Colmecs reise begynner med Bernt Eckerström

Bernt Eckerström begynner reisen sin i dekkbransjen med en ansettelse hos Goodyear, siden Michelin og endelig som grunnlegger av Colmec Group.

1958

Bernt Eckerström starter i dekkbransjen med en ansettelse ved Goodyears testavdeling i Norrköping.

1966

Bernt og en kollega kjøper et dekkverksted komplett med utstyr for konvensjonell regummiering av lastebildekk.

1968

De starter en regummieringsfabrikk for kaldregummiering av lastebildekk under navnet Colmec.

1972

Dekkverkstedene selges, og alt fokus går inn i å utvikle regummieringsfabrikken.

1978

Bernt Eckerström blir siden eneste eier av Colmec, og året derpå starter Bernts sønn Peter Eckerström sin ansettelse i Colmec.

1983

Colmec erverver regummieringsfabrikken Reba AB i Stockholm, og anlegget flyttes til nye lokaler i Norsborg.

Regummiering, et nøkkelaspekt i Colmecs virksomhet, lanseres på 90-tallet

Colmec lanserer det egne regummieringskonseptet Boss i år 1990. Siden den gang har regummieringsprosessen vår, som er unik i Nord-Europa, blitt videreutviklet til et såpass høyt nivå at den kan likestilles med et nytt dekk.

1992

Colmec etableres i Polen under firmaet Colmec Sp. z o.o. med en regummieringsfabrikk og distribusjon av nye buss- og lastebildekk.

1993

Colmec flytter til nykjøpte lokaler på Händelö industriområde i Norrköping

1995

Colmec sertifiseres iht. kvalitetsstandarden ISO 9002 (i dag ISO 9001:2000).

1999

Samtlige deler av Colmec-Gruppen er kvalitets- og miljøsertifiserte.

2000

Kvalitetsnormene i det internasjonale reglementet ECE R 109 overholdes i regummeringsfabrikkene.

2001

Peter Eckerström blir daglig leder og eneste eier av Colmec-Gruppen.

Colmec Fleet

Sentralisert virksomhet i Sverige, nye markeder i Norden

Mens Colmec fortsetter med å utvikle virksomheten i Norrköping og levere produkter og service over hele Sverige, etableres det nye markeder i Norge og Finland samtidig som utvidelser gjennomføres i Polen.

2004

All regummieringsvirksomhet og lagerhåndtering i Sverige samles til en plass.

2006

Colmec dekker Sverige fra Sundsvall i nord til Ystad i sør, med egen distribusjon, egne selgere og egne lager.

2008

Nye markeder etableres i Norge og Finland.

2010

Colmec åpner en ny dekkverksted-filial ved Kungens Kurva i Stockholm.

2011

Colmec feirer 40 år i Sverige, 20 år i Polen og Peter Eckerström feirer 30 år i foretaket. Utviklingen fortsetter.

2014

Lansering av det egne fabrikatet Colmec EcoTire.

2016

Colmec Norge starter i egen regi og ansetter en landssjef med ansvar for det norske markedet.

2018

Kvalitets- og miljøsertifisering oppdateres til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Fra og med 2020 er Colmecs produkter tilgjengelige online

Colmec ekspanderer til online-salg via sin webshop og partnerportal. Alle produkter er da tilgjengelige døgnet rundt, direkte på skjermen din.

2020

Colmec erverver dekkverkstedet Bandaris Oy i Finland og flytter kontoret til Colmec Oy til disse lokalene.

2021

Effektivisering av hele logistikkjeden ved å etablere et eget lager og kontor i Hamar for Colmec AS.

2022

Colmec starter produksjonsanlegg for felgrenovering i egen regi i Norrköping.

Vi ser frem mot fremtidige steg på reisen vår, bli gjerne med!

Vil du vite mer om Colmec eller vårt tilbud?

Våre medarbeidere gir deg mer enn gjerne informasjon om vårt tilbud og våre dekk- og serviceløsninger. Gi lyd, vi hjelper deg gjerne!