Gjenvinning av dekk hos Colmec gir dem et nytt, mer bærekraftig og grønnere liv.

Vil du vite mer som hvordan Colmec bidrar til en grønnere fremtid ved å gjenbruke dekk?

Vår forretningsidé på Colmec er å tilby kunder i hvert segment bærekraftige produkter og tjenester. Vi tar det ennå et steg videre ved å gi dekk et mer bærekraftig og grønnere liv.

Utslitte dekk er en av de mest utfordrende typene av avfall i dag på grunn av de store volumene som oppstår hvert år. Grunnen til at de er vanskelige å håndtere, er også grunnen til at de er et av de mest resirkulerbare materialene.

90000 + tonn

dekk samles inn hvert år i Sverige

Ved å gjenbruke utslitte dekk minsker vi behovet for nye råvarer betydelig, og bidrar til å spare på jordens endelige ressurser. Vårt arbeid og visjon er å bidra til en sirkulær økonomi der alt innsamlet materiale kan gjenvinnes.

Med gjenvinning av dekk blir Colmec et enda grønnere foretak!

I vårt miljøarbeid utgjør allerede selve regummiering et viktig miljøaspekt ved å spare på jordens endelige ressurser da ca. 80 % av det slitte dekket gjenbrukes. Men vi var ikke fornøyde med det, men ville ta vårt bærekraftarbeid et steg videre. Gjennom gjenvinning av dekk minsker vi ikke bare vårt økologiske avtrykk, men skaper også en sirkulær økonomi rundt dekk.

Slik gjenvinner vi dekk hos Colmec

Regummiering av dekk/import

Hele sirkelen begynner med vår egen produksjon av dekk, Boss og Colmec EcoTire, eller innkjøp av nye dekk direkte fra produsenten.

Salg av dekk

Salget til våre kunder skjer så via våre salgskanaler, vårt salgsteam, vår kundeservice eller via vår webshop.

Hente dekk

Med distribusjon i egen regi hentes de slitte dekkene tilbake fra kunden for gjenbruk.

Behandling

Det slitte dekket kvalitetssikres og går videre inn i vår regummieringsprosess for å så gjenbrukes.

Leveranse til kunden

Det gjenbrukte og regummierte dekket har fått et nytt liv og leveres tilbake til kunden.

Hente slitte dekk

Etter flere livssykluser og dekkliv for det gjenbrukte dekket, sendes det nå helt utslitte dekket tilbake til Colmec.

Materialgjenvinning

Når det helt slitte dekket ikke lenger kan gjenvinnes flere ganger i vår regummieringsprosess, så materialgjenvinner vi dekket 100 %.

Salg/leveranse

De råvarene som materialgjenvinnes fra det slitte dekket tilbakeføres til samfunnet for å spare på jordens endelige ressurser.

Rapportere ÅV-grad og ÅV-kode til myndighetene

Vi rapporterer siden all vår inn- og utførsel av foredling og gjenvinning til Naturvårdsverket i henhold til gjeldende lovkrav.

Slik gjenvinner vi dekk hos våre kunder

Henteavtaler med Colmec

Vi presenterer og lager en henteavtale for hele prosessen med Colmec Circle med kundene våre.

Sortering av dekk

Etter gjennomgang og instruksjon fra oss sorterer, velger og sparer kunden dekkene sine.

Bestille henting av dekk

Kunden bestiller siden henting av sparte dekk for gjenbruk/gjenvinning som skjer av Colmecs egne distribusjonressurser.

Gjenbruk av dekk utgjør i dag en viktig del av et mer bærekraftig kretsløp. Vårt mål og vår visjon er en fullstendig sluttet sirkel.

Råvarer fra de uttjente dekkene har utmerkede egenskaper og kan gjenbrukes allerede i dag. Vår visjon er å kunne tilbakeføre alt dekkmateriale for å i fremtiden produsere et helt nytt dekk.

Colmec regummeringsprocess

Gjenbruk av gummispol

Nytt liv som nye produkter

Däck

Dekk kan bli andre dekk

Et bærekraftig valg av produkter

Velg produkter fra Colmec og vær trygg på at du gjorde riktig valg for miljøet!

Gjenvinning av dekk er bare kronen på verket

Colmec arbeider allerede i dag aktivt for å minimere våre dekkprodukters innvirkning på miljøet. Dette ved å blant annet redusere drivstoffutslippene når akselteknikerne våre justerer skråstilte aksler, slik at dekket ruller lettere på kjøretøyet. Vi gir dekket lengst mulig liv gjennom dekkteknikerne våre ute i felten. Vi renoverer og gjenbruker felger. Vi gjenbruker opptil 80 % av det slitte dekket i vår regummieringsprosess.

Nå fortsetter vi vår langsiktige miljø- og bærekraftsatsning gjennom gjenvinning av dekk rettet etter EUs bærekraftplan.

Minimerer

Gjenbruke

Materialgjenvinne

Energiutvinne

Deponere

Person håller mobiltelefon i handen och pekar mot skärmen med sin andra hand

La oss fortelle deg mer om våre lønnsomme og holdbare tilbud!

Våre medarbeidere er glade for å gi deg mer informasjon om våre dekk og serviceløsninger og den merverdi det innebærer for deg. Fyll ut skjema så kontakter rett person deg for best mulig hjelp!