Vurdering av stammer

Når et dekk er forbrukt og byttet ut, nevnes det avmonterte dekket i stedet for stamme. For at en stamme skal kunne brukes på ny, kreves det at stammen fortsatt har sine opprinnelige egenskaper. Siden vi tenker god kvalitet og sikkerhet i varemerkene våre Boss og Colmec EcoTire, egner ikke alle stammer seg for regummiering. Vi vurderer da disse som underkjent.

Faktorer som påvirker vurderingen

  • Varmeskader fra f.eks. bremser på dekkfot
  • Separasjon i innerliner pga. lavt lufttrykk
  • Skader og rustangrep i stålcorden
  • Clinchskader ved montering/demontering
  • Feilaktige reparasjoner
  • For dyp mønsterskjæring
  • Feilaktig oppbevaring
  • Langvarig kjøring med kjetting
  • Skader fra pigging
  • Alderssprekker i skuldre/clinch

Vi kjøper alltid inn stammer via kreditnota. Hvilke stammer vi kjøper inn til enhver tid fremgår i vår stammeprisliste.

Seiping og pigging

Du kan bestille både seiping og pigging av dekkene direkte hos oss. Vi har lang erfaring, utdannet personale og moderne maskiner som sikrer best mulige resultater. Dette er dog et avvik fra dekkets originale utførelse, og påvirker dekkets utviklede originalegenskaper. På grunn av dette gjelder ingen dekkgaranti ved seiping og/eller pigging.

Vil du vite mer om Colmec eller vårt tilbud?

Våre medarbeidere gir deg mer enn gjerne informasjon om vårt tilbud og våre dekk- og serviceløsninger. Gi lyd, vi hjelper deg gjerne!