Vinterdekklover

Nedenfor følger en sammenstilling over de viktigste delene i noen av landenes lovverk. For mer detaljert informasjon henvises det til de respektive landenes dekk- og kjøretøybestemmelser.

Sverige

Lov om vinterdekk

Vinterdekk markert 3PMSF, POR eller med pigger skal brukes styre- og drivaksel ved vinterforhold mellom 1. desember til 31. mars. Vinterforhold defineres som «når det er snø, is, snø, sørpe eller frost på noen del av veien». Laveste tillatte mønsterdybde er 5,0 mm. Tilhenger må minst ha markering M+S og en laveste mønsterdybde på 1,6 mm, også i løpet av vinterperioden. I løpet av overgangsperioden 1. juni 2019 til 30. november 2024 klassifiseres dekk som er særskilt utviklet for vinter samt merker med M+S som vinterdekk.

Piggdekk

Piggdekk er tillatt fra 1. oktober til 15. april. Avhengig av værforhold kan denne perioden forlenges. Visse veier har forbud mot piggdekk.

Kjetting

Det finnes ingen særskilt lov om kjetting, men det anbefales å føre med seg og bruke om værforholdene krever dette.

Norge

Lov om vinterdekk

Fra 15. november til 31. mars må tunge kjøretøy være utrustet med vinterdekk markert 3PMSF på driv- og styreaksel. For øvrige aksler gjelder M+S eller 3PMSF. Særskilte regler gjelder for ulike regioner. Kjøretøy må også utenom vinterperioden være utrustet med vinterdekk (piggdekk eller piggfrie), kjetting eller lignende om forholdene krever dette for å sikre tilstrekkelig veigrep. Minste mønsterdybde på alle posisjoner er 5,0 mm.

Piggdekk

Piggdekk er tillatt fra 1. november til første søndagen etter påske. I Nordland, Troms og Finnmark er piggdekk tillatt mellom 16. oktober og 30. april. Piggdekk må være på samme aksel for både bil og tilhenger. I Trondheim og Oslo tilkommer en kostnad for bruk av piggdekk.

Kjetting

Tunge kjøretøy, både bil og tilhenger, må ha minst 7 kjettinger med seg gjennom denne perioden.

Finland

Lov om vinterdekk

Mellom desember og mars, om værforholdene krever det, må tunge kjøretøy være utrustet med vinterdekk. Vinterdekk defineres med 3PMSF eller POR. I løpet av vinterperioden er lavest tillatte mønsterdybde 5,0 mm på drivaksel og for øvrige posisjoner gjelder 3,0 mm. Vinterdekk markert med M+S kan brukes på lastebiler og busser til 30. november 2024 og for tilhenger til 30. november 2029.

Piggdekk

Piggdekk er tillatt fra 1. november til og med 31. mars eller første mandagen etter påske. Denne perioden kan forlenges avhengig av værforholdene. Særskilte regler gjelder for antall pigger og type pigger.

Kjetting

Kjetting er kun tillatt når veien er dekket med snø og is.

Danmark

Lov om vinterdekk

Ingen særskilte vinterdekkregler for tunge kjøretøy. Minste tillatte mønsterdybde er 1,0 mm.

Piggdekk

Piggdekk er tillatt mellom 1. november til og med 15. april.

Kjetting

Kjettinger er tillatt mellom 1. november til og med 15. april.

Merk at denne informasjonen kan bli oppdatert og kun er å betrakte som veiledende med forbehold om eventuelle avvik fra lokale regelverk. Sikre alltid selv hvilke vinterdekklover som gjelder i de enkelte land til enhver tid. Mer informasjon finner du på transportstyrelsen.se

Vil du vite mer om Colmec eller vårt tilbud?

Våre medarbeidere gir deg mer enn gjerne informasjon om vårt tilbud og våre dekk- og serviceløsninger. Gi lyd, vi hjelper deg gjerne!