Colmec Group har nu genomfört en strategisk rekrytering av Mats-Johan Adner för positionen som Head of sales på Colmec samtliga marknader.

Mats-Johan Adner har en mycket lång och gedigen bakgrund i däckbranschen både tekniskt och affärsmannamässigt, med huvudfokus på tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

Mats-Johan Adner
Mats-Johan Adner

Mats-Johans kommer att gemensamt med varje säljteam i våra marknader ansvara för att uppfylla gällande sälj- och lönsamhetsmål. I och med rekryteringen av Mats-Johan så tar Peter Eckerström en ny roll i Colmec Gruppens styrelse, samt fortsätter att stödja verksamheten som senior advisor. Patrick Sjölin tar samtidigt över ansvaret som VD i Colmec-Gruppen, efter Peter Eckerström.

”Denna organisatoriska förändring samt förstärkning av Colmec banar väg för oss att snabba upp vår expansion, samt bli ännu mer aggressiva i våra marknader.”

Patrick Sjölin, VD Colmec Group

Patrick tillägger: ”Vi hälsar nu Mats-Johan välkommen till Colmec-familjen och ser fram mot ett spännande 2022 gemensamt med våra fantastiska medarbetare och kunder!”